dinsdag, 18 juni 2024
Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!

Reacties op artikelen

Het is vrij reacties bij artikelen te plaatsen. Knipoog moedigt een (kwalitatieve) uitwisseling van ideeën en meningen aan, doch bewaakt dat de discussie op niveau gevoerd wordt. Het modereren van reacties vindt plaats door de redactie van deze website. Om dit blog informatief, beschaafd en interessant te houden, zijn een aantal gedragsregels opgesteld waar iedereen die reageert zich aan moet houden.

Gedragsregels reacties blog

  • Reacties dienen te gaan over de inhoud van een artikel (‘on topic’)
  • Reacties met een nadrukkelijke commerciële boodschap en/of verwijzingen naar eigen websites met als doel diensten aan te bieden is niet toegestaan
  • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken. Agressieve, onwettelijke, smadelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
  • Discussie is prima, Knipoog is terughoudend in het toelaten van eventueel belastende beweringen en/of (negatieve) opmerkingen ten aanzien van partijen of personen (we zijn geen klachtensite). Ze dienen relevant te zijn in het kader van een artikel, altijd te worden onderbouwd, persoonsnamen dienen in dat kader te worden vermeden plus de partij dient een redelijk kans te krijgen op wederhoor.
  • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
  • Reacties dienen onder eigen naam (niet anoniem) geplaatst te worden. Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
  • Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

Modereerbeleid

Knipoog voert een eigen modereerbeleid. Dit beleid is er in eerste instantie op gericht om alle reacties en inhoud te laten staan. Een discussie moet kunnen. Echter indien blijkt dat een bezoeker zich niet aan de bovenstaande gedragsregels en/of algemene fatsoensnormen houdt, dat behoudt Knipoog zich het recht voor om reacties te verwijderen.

Back To Top